IMG_1932

 

Milí přátelé, vítejte …  V Chaloupce pořádáme relaxační, meditační a sebepoznávací setkání s jógou a Tai-chi. Věnujeme se harmonizaci systému člověka v jeho celku – na úrovních vnějších i vnitřních. Zabýváme se také výživovým poradenstvím – intuitivním stravováním, přirozenou zdravou stravou. Můžeme Vás inspirovat přírodní zahradou, kde permakulturně, polykulturně a částečně biodynamicky pěstujeme vlastní plodiny v souladu s Přírodou. V zázemí využíváme přírodních zdrojů v propojení tradičních i moderních technologií a postupů.

   

Život je krásný vždy, i když je šedý, na tom však záleží, jak kdo naň hledí.      (MílaTomášová)

IMG_4606

 

 

 

 

Jakmile se vzdáte tomu, co existuje v přítomnosti, minulost ztratí veškerou moc. Otevře se sféra Bytí, která byla zastíněna vaší myslí. Najednou v sobě objevíte hluboký pocit klidu. A v tomto klidu je velká radost. A v této radosti je láska. A v jejím jádru je něco nesmírného a posvátného, co nelze pojmenovat.  ( E. Tolle)

IMG_4117


 

To, co je, je mír. Vše, co potřebujeme, je zůstat tiší. Mír je naší skutečnou podstatou.                      (Sří Ramana Maharši)

IMG_4114

 

Očekávat, že budeme šťastní, aniž se vzdáme negativního jednání, je jako strkat ruce do ohně a doufat, že nás nespálí.     (Dilgo Khjence Rinpočhe)

IMG_4124

 

NEVADÍ

Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký -
to nevadí, miluj ho.
Když konáš dobro, přičítají to tvému egu -
to nevadí, konej dobro.
Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš jednou,
že máš falešné přátele a pravé nepřátele -
to nevadí, uskutečňuj své cíle.
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto -
to nevadí, konej dobro.

Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným -
to nevadí, buď přímý a čestný.
To, co jsi budoval celý rok,
je zničeno během chvíle -
to nevadí, buduj.
Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají -
to nevadí, pomáhej jim.
Dáš světu to nejlepší ze sebe
a odměnou je ti kopanec -
to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je.

(Matka Tereza)

IMG_4119

IMG_3889